Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Ochrona danych osobowych. Kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia przepisów

Okładka książki

Z opracowania czytelnik dowie się m.in.:

  • • jakie są prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych;
  • • na co zwraca uwagę Prezes UODO w trakcie kontroli;
  • • jak przebiegały dotychczas prowadzone kontrole;
  • • co grozi za utrudnianie lub udaremnianie kontroli.

W nowym wydaniu publikacji autorzy omawiają ponadto:

  • • wpływ pandemii koronawirusa na prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  • • tryb i sposób prowadzenia kontroli na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
  • • najważniejsze decyzje Prezesa UODO i orzecznictwo zapadłe w toku przeszło trzyletniego stosowania przepisów RODO.

Książka zawiera także:

  • • wzory dokumentów do wykorzystania zarówno na etapie kontroli, jak i postępowania w sprawie naruszenia przepisów o  ochronie danych,
  • • wzory skarg na decyzje i postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu.

Mirosław Gumularz – doktor nauk prawnych, radca prawny; były doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji w toku prac nad RODO; audytor wewnętrzny ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji), 27701 (zarządzanie informacją o prywatności) oraz 22301 (ciągłość działania); autor oraz współautor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i nowych technologii.

Patrycja Kozik – doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny; audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001; wykładowca na studiach podyplomowych z  zakresu ochrony danych osobowych; autorka licznych publi-kacji z zakresu szeroko pojętego prawa nowych technologii.